KURUMSAL BİLGİ

Kuruluş Amacımız, Hizmet Alanımız;

Firmamız her türlü gayrimenkulün (mesken, işyeri, bina, fabrika, arsa, tarla ... vs.), gayrimenkule dayalı hak ve faydaların ve gayrimenkul yatırım projelerinin günümüz rayiç bedelleri doğrultusunda uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak değerini tespit etmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur.

Şirket Profilimiz;

Kuruluş                     : Firmamız 2003 yılı içerisinde kurulmuştur.

SPK Lisansı               : 2009’da Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri VIII. No:35 sayılı tebliği çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere SERMAYE PİYASASI KURULU’nun listesine girmiştir.

BDDK Lisansı           : 2011’de BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU, ‘’Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar’’ listesine girmiştir.

İlkelerimiz;

Firmamızın ana prensibi yetkinlik, doğruluk, bağımsızlık, tarafsızlık, objektif yaklaşım, gizlilik ve hız olup değerleme işini konularında uzman kadrosuyla yapmaktadır.

Gayrimenkul değerlemesinin sadece ilgili Kurum veya Firma tarafından gösterilen taşınmazın görülüp değer tespitinin yapılması olarak görmemekteyiz. Bankalar için önem arz eden; taşınmazın kadastral planlara ve mimari projesine göre konum tespitinin yapılması, imar izni ve ruhsat veren kurumdaki yasallık durumunun tespit edilmesi ve imar durumundaki yapılaşma koşullarının ve uygunluğunun tespit edilmesi, inşaat kalitesinin tespiti gibi konuların da değer tespiti kadar önemli unsurlar olduğunun bilinciyle çalışmaktayız.

Ekibimiz;

Prensip olarak değerleme çalışmalarını firmamızda tam zamanlı çalışan kadromuza yaptırmaktayız. Fakat bankacılık ve değerleme piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak ülke çapında geniş bölgeye hitap etmek amacıyla piyasada tecrübeli ve deneyimli gördüğümüz çözüm ortaklarımıza da sözleşmeli olarak değerleme çalışması yaptırmaktayız.

Firmamız halihazırda 14 kadrolu personel ve muhtelif sayıdaki çözüm ortağı ile Türkiyede 28 ilde faaliyetini sürdürmektedir. Faaliyet bölgemizi genişletme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kadrolu personel; 6 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 1 jeoloji mühendisi, 2 harita kadastro/inşaat teknikeri, 1 kalite güvence sorumlusu, 3 operasyon/ofis hizmetleri görevlisinden oluşmaktadır. 

Personellerimiz genel olarak SPK lisanslı ve 5 ila 25 yıl tecrübelidir. Şirket genel müdürü 2 ayrı bankada ~6 yıl kurumsal krediler-gayrimenkul değerleme biriminde görev yapmıştır. Firmamız ve lisanslı personelleri TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği) üyesidir.

Çalışma Ortamımız ve Çalışma Araçlarımız;

Firmamız halihazırda İstanbul ili, Bahçelievler ilçesinde günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmiş ofiste faaliyetini sürdürmektedir. Yapılan çalışmaların ve hizmet üretiminin sağlıklı işleyişi, kontrolü, yedeklenmesi ve sorgulanması için gerekli olan alt yapı ve yazılımla (7 Aralık Bilişim-GDYS yazılımı) beraber server sistemi kurularak çalışanlarımızın işle ilgili ihtiyacı olan altyapı ve bilgiye istediği zaman ulaşması sağlanmıştır.

Kalite Güvence Sistemimiz;

Firmamız kalite güvence sisteminin sağlıklı bir yapıda oluşması için 2011’de TS EN ISO 9001:2008 belgesini almıştır. Şirket yönetim kurulundan bir kişi kalite güvence sorumlusu olarak atanmıştır.

Denetim Sistemimiz;

Şirketimiz teknik ve mesleki yeterlilik açısından Kalite Güvence Sorumlusu tarafından; mali açıdan ‘’CPA BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.’’ tarafından denetlenmektedir.

Mesleki Sorumluluk Sigortamız;

Yapmış olduğu değerleme çalışmalarından doğabilecek olası zararların karşılanması amacıyla 2009 yılından başlamak üzere her yıl mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaktadır. Son yapılan poliçede yıllık 5.000.000.-TL teminat limiti bulunmaktadır. Bununla beraber, firmamız kuruluşundan günümüze kadar (~15 yıldır) yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamıştır.

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler;

Şirketimiz İSTANBUL dışında ağırlıklı GÜNEYDOĞU ve DOĞUKARADENİZ olmak üzere 28 ilde faaliyetini göstermektedir. Hizmet verdiğimiz bölgeyi genişletme çalışmalarımız devam etmektedir.

Referanslarımız;

Firmamız AKBANK, ALBARAKA TÜRK, FİNANSBANK, HALKBANK, KUVEYT TÜRK, TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ve TÜRKİYE FİNANS banka ve kurumlarıyla anlaşmalı olarak değerleme hizmeti vermiş/vermektedir.

Hedeflerimiz;

Şirketimizin yıllık dönemdeki hedefi, çalışma bölgemizi sürekli genişleterek, hazırladığımız değerleme rapor sayısını her yıl arttırmak, sektörde tercih edilen bir firma olmaktır.

Saygılarımızla,

GERÇEK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.